Történelmi egyház lesz a Hit Gyülekezete – ezzel a címmel számolt be az Index az új egyházi törvényről. A cím – nyilván nem véletlenül – bizarr, miután a Hit Gyülekezete a megalakulása óta küzd a „történelmi egyházak” pozitív megkülönböztetése ellen. Felmerül a kérdés, hasonló vehemenciával küzd-e a Hit Gyülekezete a felekezeti egyenjogúság megsértése miatt, ha ezúttal nem őket sújtja negatív megkülönböztetés, hanem ellenkezőleg: beléphetnek az eddig támadott „történelmi egyházak” csoportjába. Mivel még nem dőlt el véglegesen a vita a Fidesz és a katolikus egyház között, és nem végleges a döntés, hogy a karizmatikus kisegyház is „történelmi egyház” lesz-e, hogyan vélekedik majd a „történelmi egyházak” különleges jogokkal történő felruházásáról, ha a gyülekezet mégsem lesz tagja a díszes társaságnak? Ebben az esetben ugyanis kevesebb jogokkal rendelkező felekezet lesz, és újra a diszkrimináltak és nem a kedvezményezettek csoportjába tartozik majd. Akkor újra jogvédők lesznek, vagy az önállóságukat már annyira elveszítették, hogy a Fideszt ebben az esetben sem bírálnák?

Ami történik, azért sem mellékes, mert ma Magyarországon úgy tudják a demokraták, hogy a Hit Gyülekezete által tulajdonolt ATV az egyetlen ellenzéki televízió. Ha azonban a Fidesz a katolikus egyház tiltakozása ellenére keresztülviszi, hogy a Hit Gyülekezete „történelmi egyház” legyen, akkor már nehezen lesz tagadható, hogy a Hit Gyülekezete és a Fidesz között a választások előtt megkötött paktum ma is érvényben van. Ebben az esetben az ATV nagy szemfényvesztés, és alaposan rászedi a demokratikus oldalt. Sem a nézők, sem a közreműködők nem tudják, hogy egy nagy játszma (egy nagy átverés) részesei. Nem tudnak arról, hogy az ATV pontosan addig a határig megy el, ameddig a háttéregyeztetések alapján azt Orbán megengedi. Ha így van, őfelsége kedvenc ellenzéki csatornájaként becsapják a demokrácia híveit, akik nem tudják, hogy a csatornát gyakorlatilag a Fidesz (vagy a KDNP) székházából irányítják. Az ATV szerepe az lehet, hogy levezesse a társadalmi feszültséget, demonstrálja, hogy Magyarországon szabad a média. De még véletlenül sem megy el addig, ami már igazán sértené az Orbán-kormány érdekeit. Most már csak az hiányzik, hogy emellett még az is kiderüljön, hogy a pártpénztárnokon keresztül az MSZP-t is a Fidesz irányítja a háttérből. Mindenesetre könnyebben érthetők lennének a Magyarországon lezajlott folyamatok, ha kiderülne, hogy így van.

De a harc még nem dőlt el, és nem is ez lesz a végső. A Hit Gyülekezete és a katolikus egyház ősellenségek. Mutathat jó arcot a Hit Gyülekezete a katolikus egyház felé, de nemcsak az elmúlt évtizedek alatt elszenvedett sérelmek miatt, hanem saját évszázados integritásuk miatt is, a katolikus egyház soha nem fogja elismerni a Hit Gyülekezetét. Ha Orbán mégis lenyomja a torkukon a hiteseket, akkor az azt jelenti, hogy a kapcsolat még annál is szorosabb a kisegyház és a Fidesz között, mint amit eddig sejteni lehetett. Ha a katolikusok ezt mégsem engedik meg, akkor viszont a Hit Gyülekezete nem lesz „történelmi egyház”, de ott áll a demokráciai hívei előtt morálisan megsemmisülve. Azt ugyanis nem moshatja le magáról, hogy szívesen lett volna az, lefeküdt a Fidesznek, elárulta eddigi elveit és a sorstársainak tekinthető többi kisegyházat is (amelyekért azért soha nem hullatott igazi krokodilkönnyeket).

Akár így lesz, akár úgy, azt semmiképpen ne felejtsük el, amit Hack Péter volt SZDSZ-es parlamenti képviselő, jogász, a Hit Gyülekezete tagja mondott annak kapcsán, hogy a Hit Gyülekezete is „történelmi egyház” lehet. „Hack Péter korábbi parlamenti képviselő, a gyülekezet tagja az Index kérdésére elmondta, hogy valamennyi párttal folytattak megbeszélést. Az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban azon az állásponton voltak, hogy az 1990-es törvény betöltötte történelmi feladatát, biztosította, hogy az állam a rendszerváltás után semleges maradjon, és ne korlátozza a magyarországi hitéleti tevékenység kibontakozását. Hack szerint a Hit Gyülekezete számára elfogadható, ha a kormányzat bizonyos kritériumok mentén különbséget akar tenni a szervezetek között. A történelmi egyház kategória elnevezésével kapcsolatban voltak fenntartásaik, de elfogadták, hogy a kormányzat ragaszkodott hozzá. A tárgyalásokon egyelőre olyan részletkérdések maradtak tisztázatlanok, hogy milyen módszerrel bizonyítsák az egyházak híveik létszámát, ez ugyanis hivatalosan nem nyilvántartható, szenzitív adat.”

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mióta elkezdődött a fülkeforrradalom, és nagy erőkkel folyik a köztársaság, a demokrácia lebontása Magyarországon, ehhez hasonlóan cinikus mondat még nem hangzott el. Szeretjük leírni naponta, hogy a fideszes közszereplők közül ki és mikor írta ki magát a közéletből, ezért ne mulasszuk el megjegyezni, hogy Hack Péter ezzel a nyilatkozatával tette meg ezt. Amikor Hack azt mondja, hogy az 1990. évi IV. törvény „betöltötte történelmi feladatát”, akkor azt is mondja, hogy az állam világnézeti semlegességét, a felekezeti egyenjogúságot, a szabad vallásgyakorlást, a világnézeti szabadságot biztosító törvény töltötte be történelmi szerepét, már nincs rá szükség, idejét múlt, mehet a levesbe. Ezt a törvényt – nem nagy titok – a Hit Gyülekezete írta 1989-ben. Mindaddig volt fontos, amíg a Hit Gyülekezetét védte, de amint a Hit Gyülekezete is a kivételezettek közé kerülhet, a törvény idejét múlt lett, betöltötte történelmi szerepét, másokat már nem kell megvédenie. Ennyit a szilárd elvekről. Ennél kicsit morálisabb mércével rendelkezik a megtérésre váró pogány bűnös világ. Hack ezzel a cinikus megjegyzésével mondhatta volna azt is, hogy a köztársaság alkotmánya betöltötte történelmi szerepét, az Alkotmánybíróság is betöltötte történelmi szerepét, a médiatörvény is betöltötte, a jogállamról nem is beszélve. Volt egy történelmi szerepük, betöltötték. Jöhet a diszkrimináció, az egypárti alkotmány, jöhet a jogállam és a sajtószabadság eltörlése, ha mi nem az elnyomottak, hanem az elnyomók oldalán állunk.

Függetlenül attól, hogy a Hit Gyülekezete „történelmi egyház” lesz vagy nem, ezek a végtelenül cinikus szavak elhangzottak. Ne feledjük, hogy annak az egyháznak a képviseletében, amely az egyetlen ellenzéki televíziót működteti. Azt ugyanis senki nem gondolhatja, hogy ez Hack Péter magánvéleménye. Hack magától ilyen ostobaságot soha nem mondana. Ő csak jellemtelen, de amúgy okos ember. Ez a gyülekezet hatalmi politizálása, nem az oltár (mert az nincs), hanem a szószék és a trón szövetsége. Ha viszont ez igaz, akkor az ATV úgynevezett ellenzékisége teljesen hiteltelen. Becsapják a nézőt, becsapják az ott dolgozó újságírókat, akik azt hiszik, hogy a sajtószabadság és a demokrácia ügyét szolgálják. Közben a Fidesz játszmájának részei, sorsukról végső soron a Fidesz dönt (leszámítva azokat, akiket csak az érdekel, hogy a szűkülő médiapiacon van még állásuk, és megkapják a fizetésüket; őket nem csapják be, ők bérmunkában szolgálnak fel, mint a pincérek).

Mindez nem közömbös: ha felmerül a gyanú, hogy az ellenzék televízióját a zsarolható és „kifizetett” Hit Gyülekezete révén az Orbán-kormány kontrollálja, akkor a demokrácia hívei nagy bajban vannak. Játékszerei a hatalomnak, amelynek a megdöntése lenne a céljuk. Az ne tévesszen meg senkit, hogy az ATV ma még messzire elmehet. Jelenleg ez is a Fidesz érdekeit szolgálja. Az EU-elnökség idejére még a médiatörvény hatályát is felfüggesztették. Július 1-jéig jobb, ha a szólásszabadság látszik. Utána más világ jön, az egész média elkezd majd hasonlítani a marslakókra emlékeztető közszolgálati médiára. Kicsit másképp, de hasonló helyzetben van a Klubrádió, amely a siralomházban várja, hogy a kereszténydemokraták az ebéd helyett mikor hozzák az akasztás előtt a papot az utolsó kenetre. Hacsak időközben meg nem nyugtatják az „udvart”, hogy semmiféle veszélyt nem jelentenek a királyságra. Meggyőzik a Vezetőt, hogy ártalmatlanok, nem fognak olyan forradalmi és történelmi szerepet betölteni, mint Mester Ákos és a 168 Óra a rendszerváltáskor. Akkor talán maradhatnak a siralomházban, ha a katolikus rádiónak találnak más helyet. De ez sem biztos.

A hatalmi kontroll jelének nem is azt tekinteném, ha néhány öreg baloldali bútordarabot kitesznek, ha őket nem mikrofonállványokkal helyettesítik. A sajtóklubot speciel én már évekkel ezelőtt megszüntettem volna, mert kevés olyan műsor van, amely annyit ártott a balliberális oldalnak, mint ez. Nem akarok személyeskedni, de egymásra licitálva fecsegnek felkészületlenül és motiválatlanul, önmaguk hangjában gyönyörködve, nem tudni mennyi pénzért, teljesen egy pártnak hízelegve, olyan újságírók, akik úgy vitatkoznak, hogy mindenben egyetértenek. Ez már tíz évvel ezelőtt is nézhetetlen volt. Azt sem gondolom, hogy az ATV feladata az lenne, hogy kitartsa azokat a baloldali újságírókat, akiket csak az érdekel, hogy valaki mindig eltartsa őket, hogy valahol szerepeljenek, és valaki fizesse nekik a rezsit. Amúgy pedig ha tehetnék, holnap behívnák a szovjet csapatokat. Az ilyenek megtartása erős fideszes érdek. De voltak eközben olyan leváltások is, amelyek joggal vetették fel a gyanút, hogy az elbocsátások megrendelésre történtek. Ha a Fidesz népszerűsége csökken, az ellenállás erősödik, a diktatúra pedig keményedik, akkor lesz kérdés, meddig hátrál majd és enged a kéréseknek az a Hit Gyülekezete, amely „történelmi egyház”-státuszt kap a Fidesztől, vagyis kilóra megvették. Vagy majdnem.

Mert azt nem gondolhatja senki, hogy ez a minisztérium tisztviselőjén múlik majd. Ha a Fidesznek nem lenne kedves a Hit Gyülekezete, fel sem merülne olyan kritérium lehetősége, amelybe esetleg ők beleférnek. Hack nyilatkozata elég magabiztos volt ahhoz, hogy azt gondoljuk: nagyon magas helyről kaptak ígéretet, hogy a Vatikánnal egy tálból cseresznyézhetnek. Ha a Hit Gyülekezete „történelmi egyház” státuszt kap az Orbán-kormánytól, akkor a demokrácia híveinek, a gyülekezet és az ATV együttműködő partnereinek néhány kérdést fel kell tenniük. Elsőként is azt, hogy a szabad elvonuláson kívül mit adnak még ezért? Miben állapodtak meg? Ha mégsem lesz a betyárból pandúr, maga a felvetés és a Hack-nyilatkozat is megér egy „misét” és néhány odavetett kérdést.

Hack ügyesen csűri-csavarja, amikor azt mondja, hogy a Hit Gyülekezete „számára elfogadható, ha a kormányzat bizonyos kritériumok mentén különbséget akar tenni a szervezetek között”. „Szervezeteknek” nevezi az egyházakat, farizeus módon azt a látszatot keltve, mintha szervezetszociológiai kérdésről lenne szó, és az egyházak besorolása nem érintené a hitélet szabad gyakorlását. Itt bizony rangsorolják az egyházakat, amit a világnézetileg semleges állam nem tehet meg. Ezt egyébként a Hit Gyülekezetétől tudom, mert soha senki olyan alaposan nem dolgozta ki a lelkiismereti és vallásszabadság kristálytiszta elveit, mint a Hit Gyülekezete. Most pedig el kell égetniük Mészáros Istvánnak, a parlament emberi jogi bizottsága egykori alelnökének, a gyülekezet oszlopos tagjának nagyszerű dolgozatait, melyekkel felülmúlhatatlan érdemeket szerezve védte a felekezeti jogegyenlőséget. Szó nincs arról, hogy itt csak a „szervezeteket” különböztetnék meg. Itt vallási felfogásokat minősítenek alacsonyabb vagy magasabb rendűeknek. A nem „történelmi egyházak” ugyanakkor nem egyenlő eséllyel gyakorolják hitéletüket, tartják fenn intézményeiket, iskoláikat, fizetik lelkészeiket. Azokról nem beszélve, akiket egyszerűen kiebrudalnak az egyházak köréből. A „vallási egyesületekben” hitüket gyakorló állampolgárokat és istentiszteletüket nem védi az egyházi státusz, ellenkezőleg: céltáblává teszik őket, működésük olyan rendőri üggyé válhat, amilyen korábban a Hit Gyülekezete működése is volt.

A Hit Gyülekezeténél senkinek nincs ragyogóbb érvrendszere az ellen az aljasság ellen, amit most Hack Péter melegen üdvözölt. Csak egyetlen példát emelnék ki a száz éves történelmi múlttal kapcsolatban. A metodista egyház több mint száz éves. A belőlük kivált ugyancsak metodista egyház, az Iványi Gábor által vezetett Evangéliumi Testvérközösség értelemszerűen fiatalabb. Az Evangéliumi Testvérközösség azért vált ki a metodista egyházból, mert utóbbi a kommunista Állami Egyházügyi Hivatallal kollaborált, a kiváltak pedig szemben álltak a kommunista hatalommal. Méghozzá a Hit Gyülekezetével egy sorban. Most azonban a kommunistázó Fidesz-kormány törvénye előnyben részesíti és elismeri a „történelmi” metodista egyházat, amely a kommunistákat kiszolgálta, és diszkriminálhatja azokat, akik nemet mondtak a pártállami diktatúrával való együttműködésre (mondjuk a helyzet most is hasonló). De hasonló a helyzet a baptistáknál, a nazarénusoknál és a hetednapi adventistáknál is. Előfordulhat az is, hogy a Hit Gyülekezete „történelmi egyház” lesz, de a belőle kivált, ugyanolyan karizmatikus gyülekezet, a Budapesti Autonóm Gyülekezet még egyház sem. Pedig a kettő között lényegileg a különbség csak a létszámban van (és a vezetés stílusában). Miközben néhány éve a Fidesz és a KDNP még amiatt nevezte destruktív szektának a Hit Gyülekezetét, amiért az Autonóm Gyülekezet tagjai kiváltak. De ezek nem számítanak a hatalmi és politikai érdekek mellett. Vagy ha az alapján adnak kiemelt “történelmi” státuszt egyes egyházaknak, hogy milyen pozitív szerepet játszottak a történelemben, akkor a többi egyház azonnal elmondja a katolikus egyházról nemcsak az inkvizíciót, hanem azt is, hogy 1848-ban nem a szabadságharc, hanem a Habsburgok oldalán álltak. Március ídusa enyhén szólva nem az ő ünnepük. A zsidók harcoltak a magyar szabadság oldalán, akik ugyan szintén a “történelmi egyházak” között vannak (elég furcsa lenne, ha nem lennének), de azért a katolikus antijudaizmus még ma sem teljesen lezárt fejezet. Vagy mit mondjunk arról a református egyházról, amely megtűri a sorai közt az antiszemita beszédeket tartó ifjú Hegedűs Lórántot? A Fidesz a Horthy-rendszert állítja vissza, és annak egyházpolitikáját. Mit keres ezek között a bibliai alapon filoszemita Hit Gyülekezete?

A fordulat akkor kezdődhetett, amikor a Hit Gyülekezete bejelentette, hogy „nem politizál”, és hogy „a közös családi értékek mentén” kiegyezett a Fidesszel. A „nem politizál” azt jelentette, hogy váratlanul kiállt az MDF mögül, valójában hátbaszúrta a pártot a kampány finisében. Ezzel nagy szolgálatot tett a Fidesznek, mert megszüntette a jobboldali alternatívát. Orbán Viktor bosszút állhatott Dávid Ibolyán, akit hetente ítél el a függetlennek mondott magyar bíróság, amiért négy évvel ezelőtt nem segítette őt a miniszterelnöki székbe, és újabb négy évet pálinkázással és kordonbontással kellett töltenie. Hogy mit ígért ezért cserébe a Fidesz, és ebben a paktumban milyen helyet foglal el az ATV, azt csak a mennybéli angyalok és fejedelemségek tudják, mi legfeljebb következtethetünk. De annyi bizonyos, hogy az MDF-et a Hit Gyülekezete juttatta korábban is a parlamentbe, és Bokros Lajos is nekik köszönheti a mandátumát. (Ezért is nevetséges, hogy az MDF új vezetése lemondatná Bokros Lajost, mivel a pártnak nem sok köze volt ahhoz, hogy hányan szavaztak rá. Ez a hitesek fegyelmezettségén múlott. Még bennünket is bombáztak hitesek, hogy az MDF-re kell szavazni…) Miután a Hit Gyülekezete azzal kecsegtette az MDF-et, hogy a „normális Magyarország” programját megtölti tartalommal és emberekkel, eléggé barátságtalan fordulat volt, amikor a választások előtt – „nem politizálunk többet” felkiáltással – cserbenhagyták az addigi szövetségest. Holott a Hit Gyülekezete ezzel a lépéssel politizált leginkább: elősegítette a Fidesz kétharmados győzelmét, és visszalépésével befolyásolta a magyar pártstruktúrát. Az MDF rájuk épített, aztán úgy maradt. A nemzeti együttműködés és a soha nem látott egység hazugsága problémásabb lenne, ha ott lenne a parlamentben egy rivális jobboldali párt. De nincs.

Ekkorra nagyobb biztonságot ígérhetett az MDF védelménél, ha maga a Fidesz védi meg a Hit Gyülekezetét önmagától. Ez az orosz maffia módszereire emlékeztető ajánlat. Mivel a Fidesz és a Hit Gyülekezete észjárása között nincs nagy különbség, könnyen szót érthettek. A Hit Gyülekezete azóta a hatalom bástyái mögül, a Fidesz védelme alatt lehet „ellenzéki”. Nem véletlen, hogy a Fidesz politikusai elmennek az ATV-be. A Napkeltébe évekig nem tették be a lábukat. Ez nem gyanús?

Ez a Fidesz legnagyobb húzása, hogy még az ellenzék egy részét is a kezében tartja, és a háttérből kontrollálja. És még azt sem lehet tudni, hogy az MSZP-ben hány emberük van (Szilin kívül), mekkora befolyást szereztek, mikor robbantják darabokra, vagy esik szét az adagolt botrányok, illetve a belső emberek segítségével, esetleg a pénzügyi zsarolások, bizonytalanságok kapcsán. Az MSZP-ben nagyon hamar fel kellene ébrednie valakinek, és tisztáznia, hogy mi történik, mert különben nagy baj lesz. A Fidesz belülről számolja fel őket. Ebben az esetben pedig, ha nem alakul meg időben egy demokratikus párt, ha túl sokáig várják a széplelkek, hogy maga Gábriel arkangyal szálljon le közénk, aki ebben a piszkos magyar politikai életben egyedül tiszta és szent, akkor a Fidesz váltópártja egyedül a Jobbik lehet (az LMP nem tekinthető sem komoly pártnak, sem kormányzóképes erőnek).

Hack Péternek a választások előtt is volt egy figyelemre méltó írása, amely a kampánycsend előtt egy nappal jelent meg a Népszabadságban. Ebben a volt SZDSZ-es honatya azt taglalta, miért lenne nagyon jó, ha a Fidesz kétharmados többséget kapna. A gyülekezet ekkor azzal mentegette rossz lelkiismeretét, hogy a Fidesz kétharmada azért lenne jó, mert akkor a Fidesznek nem kell egyezkednie a Jobbikkal. Jézus e képmutató, farizeus szöveg hallatán duplán sodorta volna meg az ostorát, ha időközben fel nem megy a mennybe. Így legalább a Fidesz egyedül valósíthatja meg a Jobbik programját, leszámítva a cigányok gettóját, bár Orbánnak a tyúklopásról szóló eszmefuttatásai után még ez sem biztos.

Tulajdonképpen szomorú az, ami történik, és – Hack szerepét leszámítva, ami csupán közönséges jellemtelenség – még érthető is, noha rendkívül szomorú. A Hit Gyülekezetének – ahogyan sokaknak másoknak – volt félnivalója. Jól mérték fel, hogy nem számíthatnak senki védelmére, Orbánnal szemben nincs ellenállás. A Fidesz belülről morzsolta fel politikai ellenfeleit. Azt is jól látták, hogy Orbán gátlástalan gazember, aki mindenre képes. Ha keres, talál fogást. Ott a nagy vagyon, és senki nem akar börtönbe menni. Túl kell élni, amire maga a Fidesz kínálja mindenkinek a kádári receptet: „aki nincs ellenünk, az velünk van”. Aki nem piszkálja Orbánt, azt ő sem bántja. Ezt sokan megértették, ezért nincsenek a demokraták oldalán számottevő támogatók. Mindenki arra számít, hogy ha hallgat és távol tartja magát mindentől, akkor békén hagyják. Azokat pedig, akik átállnak (lásd: Szili, korábban Pozsgay, sőt Schmitt Pál), Orbán busásan megjutalmazza. A Hit Gyülekezete nemcsak túlélheti, de még „történelmi egyház” státuszt is kaphat. Erről soha életükben nem álmodhattak, különösen egy jobboldali kormánytól nem.

Ebben az a tragikus, hogy a Hit Gyülekezete valóban rendkívül fontos szerepet töltött be a rendszerváltás utáni magyar demokrácia történetében. A magyar társadalom soha nem ismerte el, és nem becsülte eléggé azt, amit ez a kisegyház Magyarországért és a magyar demokráciáért tett. Nagyon sokat áldoztak a szabadságért, és ha követtek is el hibákat, összességében történelmi szerepük volt abban, hogy Magyarországon a jobboldal sokáig nem számolta fel az emberi jogokat, a demokráciát és a szabadságot. Az egyszemélyi vezetésből fakadtak bizonyos furcsaságok, amelyekről korábban könyvet is írtam, de azzal együtt azt senki nem vonhatja kétségbe, hogy a Hit Gyülekezete nagyon sokat tett a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen, védte a kisebbségek jogait és a demokráciát. Tulajdonképpen még most is rendkívül fontos szerepet töltenek be, hiszen az ATV nélkül még ennyire sem hallatszana a demokraták hangja. Az már más kérdés, hogy mennyire kontrollálja ezt a Fidesz, és mennyire válik ez a háttérben a diktatúra részévé. Még azt is lehetne mondani, hogy reálpolitikusi magatartás a hatalom bástyái mögé menekülve menteni a menthetőt, miután senki és semmi nincs, ami megvédené őket. Gondolhatjuk ezt is.

De azért nem egészen így van. Németh Sándor mindig történelmi szereplő szeretett volna lenni, és maga sem tudja, hogy már az. Amit a rendszerváltás utáni húsz évben tett, azzal beírta magát a magyar történelembe. Amit felépített, azt éppen most rombolja le. Mert ebben nemcsak reálpolitikai belátás volt, hanem számítás is. Bedőltek a saját propagandájuknak, amikor felmérték a várható hasznot, komolyan elhitették magukkal, hogy Orbán demokrata lesz. Még soha senkin sem uralkodott el ilyen hamar a Stockholm-szindróma. Ez volt a legegyszerűbb módja a vagyon megvédésének. Nem igaz, hogy a Fideszt nem lehetett volna megállítani korábban, és az új alkotmány, valamint a sarkalatos törvényekig még mindig lenne rá lehetőség. Utána már nem lesz, igazi diktatúra következik. Suttogva beszélnek majd az emberek, Orbán ma még kritizálható alakja az ország fölé magasodik. Elfelejthetjük majd, hogy fél évvel korábban még röhögtünk rajta. A Hit Gyülekezete tehát nem az a szűz, akit megerőszakoltak, hanem amely cédaként odadobta magát. Nem szégyelli azt sem, hogy árulása jutalmát, a harminc ezüstpénzt Semjén Zsolttól átvegye. Ha „történelmi egyház” lesznek, azok közé tartoznak majd, akik ellenében létrejöttek mint reformegyház. A „címet” szégyellni kell. Kívánatos gyümölcs lett az államegyházi státusz, a hatalom berkeiben való forgolódás. Úgy jártak, mint Éva az Édenben. Megcsalta őket a kígyó.

Lehetett volna ez másként is. Ha a Hit Gyülekezete nem adja fel egykori önmagát, Orbánnak legalább annyira kellett volna félnie tőlük, mint nekik Orbántól. Amerika nem hagyta volna, hogy a Hit Gyülekezetét kicsinálják. Nem bíztak Istenben eléggé, hogy ha nincs is ellenzék, ha nincsenek is pártok, Isten majd megvédi őket. Most jöhetett volna el az ő idejük, amikor a légüres térben erőt, tartást, ellenállást, példát mutathattak volna. Lett volna mondanivalójuk. Most lett volna rájuk igazán szüksége Magyarországnak, és épp most mondtak csődöt. A tíz évvel ezelőtti meggyőződésével – és egy televíziós csatornával a kezében – a Hit Gyülekezete ma a demokrácia legfőbb védelmezője lehetne. Ehelyett fenntartanak egy látszat-ellenzéki televíziót, eladták magukat egy diktatúrának, feladták az elveiket, elárulták a barátaikat és a sorstársaikat, keresztény testvéreiket. Ugyanakkor még mindig fenn akarják tartani azt a látszatot, mintha ők a másik oldalon állnának. Ha a Hit Gyülekezete esetében felmerül, hogy „történelmi egyház” lehet az Orbán-kormány alatt, akkor a hitelessége teljesen megkérdőjelezhető. Akkor tisztességesebb lenne átállni a másik oldalra, és nem becsapni a demokrácia híveit egy ál-ellenzéki, döglött televízióval, amely tulajdonképpen a Fidesz igényei szerint leszereli a demokratikus ellenállást, szalonképessé teszi a diktatúrát. Miközben a néző az ATV-t nézi, nem tudja, hogy egy manipuláció része, és átverik. Ha Németh Sándornak tíz évvel ezelőtt ilyen televíziója lett volna, bármelyik kormányt akkor buktatta volna meg, amikor akarja. Orbán nagyon jó üzletet kötött, mert ha a Hit Gyülekezete megmarad annak, ami volt, akkor az ő napjai ma meg lennének számlálva. De ahol egy törékeny nő képes Esztergomban ellenállni és nehéz helyzetbe hozni az egész kormányzatot, majdnem olyan kezd lenni, mint Gandhi – és koözben a Hit Gyülekezete gyáván megfutamodott, eladta magát egy tál lencséért.

Nagy veszteség ez Magyarországnak, de a legnagyobb veszteség a Hit Gyülekezetét érte. Tévednek, ha azt hiszik, hogy biztonságos és jó dolog az ellenség kegyelemkenyerén élni. Dávid király soha nem bízta magát az ellenség jóindulatára, és soha nem hitte el az ígérgetéseiket. Vállalta a nyomorúságot, a bujdosást, ha kellett, a vereséget, de a végén Isten mindig megsegítette és felemelte. Kár volt erről lemondani.

Ezért, ha átveszik a megtisztelő „történelmi egyház” címet annak összes pénzügyi hozadékával együtt, akkor azért ne felejtsék közölni az ATV munkatársaival, hogy az utasítások és a kérések a Fidesztől jönnek, ők már nem egy szabad és független ellenzéki televízió munkatársai. És a nézőket is értesíteni kellene arról, hogy az ATV látszat-ellenzékisége, „egyenes beszéde”, csak cirkusz a népnek. Orbán Viktor személyes ajándéka. Belesimulnak a rendszerbe.

A kürtszót ne innen várják. Itt a pótcselekvést nyújtják, hamis kínai Nike-t, négycsíkos Adidas-t árulnak, ötdolláros Rolex órát. Leszerelik, levezetik a jogos indulatokat, és ezzel kiszolgálják a Fideszt. A jobb sorsra érdemes munkatársak nem értik, miért húzzák meg az újabb és újabb határokat. A nézőket is eladták a Fidesznek. Ha az ATV-t nézik, soha ne feledjék, hogy amit látnak, az mindig annyi, amennyit a Fidesz megenged. Ha „történelmi egyház” lesz a Hit Gyülekezete, akkor ne legyenek kétségeik. Jobban járnak, ha inkább a szlovák tévé adását nézik. Még ha nem tudnak szlovákul, akkor is.

15 Comments

15 Reader’s Comments

 1. Akárhogy is lesz, a kisegyházakat/gyülekezeteket el fogják tartani a híveik, ha jól működnek.
  Amennyiben az állam kritériumokat támaszt a támogatáshoz, nem tud belőle igazságosan kijönni, ez a cikkből is látszik ( a kisebbségekkel ugyanez a helyzet, szívesen kihátrálna most már a kormány, etnobiznisz, megszorítások stb., de ott sem mindig az érdemes marad fenn a szitán.)
  Egyház és politika szövetségéből soha jó ki nem jött.
  Az az egyház/gyülekezet, amelyik igei alapokon áll, nem keveredik a politika uszályába. (A HGY nem először teszi meg fennállása óta, szereti magát az események alakítójának hinni.)
  Jézus soha nem akart politikai karriert csinálni, sőt, ellenkezőleg, pedig hányszor lett volna rá módja!

 2. Füredi Ferenc

  Az ATV már most is alaposan megváltozott. A reggeli műsor pojáca-műsorvezetői semmilyen értéket nem képviselnek. Folyik a cinikus öncenzúra, amely még Kálmán Olga esetében is érzékelhető. Alig maradt a régi ATV -hez méltó értelmes műsor, kérdés, hogy ezek is meddig maradhatnak.

  És kérdezem, meddig kell “élveznünk” még a politikai keljfeljancsi, a tehetségtelen Fásy Ádám öntömjénezését? Kinek a lieblingje?

 3. Réti Mór

  Kedves Laci!
  Sokáig vívódtam, reagáljak-e fenti „lélekemelő” eszmefuttatására. Nem akartam. Nem szeretek olyan írást kommentálni, amellyel nem igazán tudok legalább részben azonosulni. . A politika és az egyházak összefonódásait illetően nagyon sok olyan megállapítást tesz, információt közöl, amelyről a hozzám hasonló „gyalogkakukknak” halvány lila gőze sincs. Van azonban néhány dolog, amely ismereteimmel ellentétes, ezért nagyon zavar:
  1. Tény, hogy Hack Péter egyes megnyilvánulásait magam is erősen kiábrándítónak tartottam esetenként, de nem kizárólagosan. Néha érdemes rá odafigyelni, értelmes, logikusan érvelni tudó, tájékozott ember.
  2. A HGY és a Dávid Ibolya féle MDF kapcsolatáról nem tudtam. Azt viszont konkrétan tudom, hogy a HGY annak idején kötelezte híveit, hogy az SZDSZ-re szavazzanak, az SZDSZ választási szerepléséért még külön imát is mondtak. Ez engem nagyon taszított, de itt az SZDSZ volt a szereplő, nem az MDF.
  3. Ami a híreket illeti, elsősorban az interneten tájékozódom, de számomra az egyetlen nézhető magyar hírműsor az ATV műsora, a többitől hányni tudnék, így messze elkerülöm. Nagyon jól emlékszem rá, hogy az első Orbán kormány idején sem volt ez másként, akkor is az ATV volt az egyetlen, baloldali érzelmű magyar átlagpolgár számára nézhető, viszonylag kiegyensúlyozott hírforrás. És ma sincs ez másként. Ez még akkor is így van, ha a „kiegyensúlyozottságra törekvés jegyében” néhány meghívottat a pokolra kívánok és kikapcsolom a hangjukat. De én a hívő „viktoriánusok”, kormányzati tényezők szerepeltetését egyszerű „önvédelmi reflexnek” tudom be a csatorna részéről, és igyekszem miattuk a „gyereket nem kiönteni a fürdővízzel együtt”. Mint ahogy szívesen olvasom az Amerikai Népszava cikkeit és a hozzájuk fűzött, kulturált hangvételű kommentárokat is, de eszembe nem jutna a hazai portálokon megjelenő cikkeket követő commenteket elolvasni, éppen a gyakran minősíthetetlen hangvételük miatt. Az ember kénytelen disztingválni, ha nem akar gutaütést kapni. De attól még az információéhsége megmarad.

 4. Ahogy már más is írta, az egész cikkből ott lóg ki a lóláb, hogy 1990-ben bizony a HIT vitte be az Szdsz-t a Parlamentbe ekkora aránnyal. Érdekes, ezzel semmi problémája nincs a cikkírónak…:-)))

 5. Ez nem igaz. Az SZDSZ a Hit Gyülekezete nélkül is bejutott volna a parlamentbe 1990-ben. A cikk nem errol szol. BL

 6. Nem sok ilyen ujsagiro van ma mar az orszagban.

  Valahol Stieg Larsson jut eszembe rola, aki a svéd szélsö jobbnak ment neki.
  Sajnos sok konformista ujsag olvaso van.
  Jo az igazsag, de a tul sok igazsag mar néha zavaro.

 7. Kedves Laci!

  Az írásod sajnos nagyon telibe találta azt a bizonyos szeget! Mi is azokhoz a hitesekhez tartozunk, (akik szépszámmal vannak) akik mikor meghallották, hogy történelmi egyház lesz a HGY, csendben felsóhajtottunk. Míg mások hangos hallelujázásban törtek ki, mi azt motyogtuk magunkban: így lesz az üldözöttből hamarosan üldöző egyház. Ezért csak reménykedhetünk, hogy Isten könyörül rajtunk és küld egy újabb megújulási mozgalmat, ahol nem a politikai érdekek, hanem az örök erkölcsi értékek kerülnek majd előtérbe. Addig is kösz a pontos és szakszerű elemzés, a továbbiakban is számítunk a véleményedre.

 8. svarcci
  Örülök, hogy a HGY-ben vagytok néhányan, akiknek nyílik (vagy már kinyílt) a szemük, akiknek fontosabb az Igazságosság (az Ígei alapelvek,) mint a vezetőjük elvtelen éljenzése. Ez egy kis reménysugár nekem, mert azt gondoltam, ott mindenki elvakult fanatikus. Volt is okom ezt gondolni, amíg a hozzászólásodat elolvastam. Bár én is hiszek abban, hogy egy vezetőt tisztelni kell, de csak addig, ameddig az igazságosság útján járva, tiszteletre méltó is marad! Ez mindenkire érvényes, OV-ra és NS -ra is egyaránt. Lehet, hogy hamarosan a HGY-s tagoknak is szól ez az üzenet, hogy : ” Én népem – fussatok ki Babilonból! – hogy ne részesüljetek …. ” ???

  miaszösz,
  egyetértek a véleményeddel !

 9. Kedves Laci!
  Csak pontosság kedvéért: a Hit Gyülekezetének az az SzDSz-szel kapcsolatos akciója, amiről fentebb írtam, a 1998-as választáskor történt. Azt nem állítom, hogy egyedi eset volt.
  Tisztelettel: R.M.

 10. Erdei Lászlóné

  Nagyon jó

 11. Nagyon érdekes cikk, mint mindig! Sok új infóval lettem gazdagabb.
  Szépen megszedte magát a HGY. Igaz, tett is eleget a hívekért, jóllehet nem önzetlenül, mert pl. egy munkahely megszerzéséért cserébe elkérte az illető fizetésének elég magas %-át.
  Az Újságíróklub talán a legrégebbi ATV-s műsor. Valószínűleg azért él ilyen sokáig, mert igény van rá. Nem olyan nagy baj ez. Kinek ez, kinek az…

 12. Nem náci, csak magyar!

  Csintalannak, és a többi liberálisnak büntetlenül lehet fasisztázni, nácizni a magyar embereket? A Jobbik lépjen föl minden olyan rasszista ellen, aki a magyar emberekre ilyen jelzőket tesz, legyen az Lázár János, Csintalan Sándor, Bolgár György! Nem vagyunk nácik, csak szeretnénk szabadon élni a liberálisok terrorja nélkül!!
  Csintalan lenyilasozza élő adásban a Jobbikot 2011.04.13.
  http://www.youtube.com/watch?v=XerABZ8IAAo

 13. Beszélő Szamár
 14. Beszélő Szamár

  A Hit Gyülekezete köpönyegforgatása, elvtelensége, az aktuális érdekhez való húzása egyértelmű az elmúlt évtized tükrében.
  Ez lenne az “igazság” amire elvezette őket a “szentlélek”????
  Egy a mindenkori hatalommal elvtelen módon, érdekből kokettáló vallási MLM rendszer lenne az “Úr munkája”?
  Szvsz inkább Németh S.-é?? A vallási csoportusulásba belépett kiváló képességekkel rendelkező tagokat is csak kihasználta a saját családi vállalkozása javára. A tudatlan tömegekről nem is beszélve.
  Isten vajon egy ember hatalom és pénzmániáját, narcisztikus személyiségzavarát akarta volna a számára megfelelő vallási közegbe helyezni, hogy az az ember ki tudja élni magát ezrek és ezrek rovására????

  Szvsz nem. Ez az egész H.Gy. “gyümölcseiben” vagyis következményeiben
  nem “jó fa.”

 15. Ha már ez a szerencsétlen lúzer Csintalan is lenyilasozza a jobbikot a hírtévében, akkor valószínűleg azok is.
  Éljetek szabadon, de ne embertársaitok kárára, hogy a vád ne állhassa meg a helyét!
  Aztán meg Bolgár György, mint terrorista?
  Na ne…

Írja meg véleményét!